İstanbul Kültür Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Birim Kalite Komisyonu

Prof. Dr. Işıl BAŞ BÖLÜM BAŞKANI (BAŞKAN)
Dr. Öğr. Üyesi Nilüfer ŞENER ÜYE
Dr. Öğr. Üyesi Özlem Gülgün GÜNER ÜYE
Defne YILMAZ BÖLÜM ÖĞRENCİ TEMSİLCİSİ
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Birim Kalite Komisyonu Toplantı Tutanakları
22 Aralık 2020 / 1  
21 Haziran 2022 / 2  
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Birim Kalite Komisyonu Toplantı Tutanakları 2018
25 Temmuz 2018 / 1  
02 Ağustos 2018 / 2  
08 Ağustos 2018 / 3  
15 Ağustos 2018 / 4  
13 Kasım 2018 / 5  
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Birim Kalite Komisyonu 2019 Toplantı Tutanakları
20 Şubat 2019 / 1  
25 Eylül 2019 / 2