Hakkımızda

İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde İngilizce edebiyat ve kültür gelenekleri derinlemesine irdelenmekte, başta yazılı ve sözlü akademik İngilizce kullanımı olmak üzere, analitik, eleştirel ve iletişimsel dil becerileri geliştirilmektedir. Edebiyat ve kültür metinleri incelenirken dil boyutunun, dil incelemeleri yapılırken tarihsel ve kültürel boyutların da vurgulandığı programda çok çeşitli klasik ve çağdaş metin okutulmakta ve yorumlanmaktadır. Öğrenciler bu metinlerin ortaya çıktığı dönemlere ilişkin toplumsal, tarihsel ve kültürel bağlamları öğrenir, bu metinlerin yaratılmasında, yaygınlaşmasında ve okunmasında dilin ve kültürün oynadığı rol konusunda bilgilenirler. Bu sayede kültür ve edebiyat kuramları ışığında kendi kültürünü de daha iyi tanıyan ve bilinçle sahiplenebilen, etik değerlerini evrensel değerler ışığında sınayan, kültürlü, araştırmacı ve uluslararası düzeyde bilgili bireylerin yetiştirilmesi amaçlanır.

Mezunlarımız akademik çalışmalarını daha ileri düzeyde sürdürebilir, lise ve yüksek öğretim kurumlarında çalışabilirler. Sahip oldukları eleştirel düşünme, her türlü metin analizi yapabilme ve hem yazılı hem sözlü olarak etkili İngilizce iletişim becerileri sayesinde basın-yayın, iletişim ve iş dünyasında farklı kariyerler yapma olanağına da sahiptirler.