İKÜ İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Misyon ve Vizyonu

İstanbul Kültür Üniversitesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Misyonu;
Misyonumuz, İngiliz Dili ve Edebiyatı ve Batı kültürü alanlarına derinlemesine hâkim ve bunun yanı sıra çağdaş, sorgulayan, yaratıcı, sosyal ve kültürel açıdan aktif, toplumsal sorunlara duyarlı ve düşünen bireyler yetiştirmektir.


İstanbul Kültür Üniversitesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Vizyonu,
Vizyonumuz, ulusal ve uluslararası ölçekte akademik ve kültürel alanlara üst düzey tanınırlıkta katkı sağlayan bir bölüm olmaktır.