Bölüm Başkanının Mesajı

Sevgili Öğrenciler,

Çok kültürlülüğün yaşama ve düşünme biçimlerini oluşturmada önemli rol oynadığı günümüzde, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nün farklı kültürlerin birbirleriyle olan etkileşimine uyum sağlayabilecek bireyler yetiştirmedeki katkısı büyüktür. Çağdaş, sorgulayan, yaratıcı, sosyal ve kültürel açıdan aktif, toplumsal sorunlara duyarlı ve düşünen bireyler yetiştirmek bölümümüzün temel hedefidir. Bu hedef doğrultusunda hazırlanan öğretim planımız alışılagelmiş İngiliz Dili ve Edebiyatı müfredatlarından farklı olarak gelenekle gelecek arasında denge gözetilerek ve bütün derslerin birbiriyle bağlantısının kurulması ilkesi doğrultusunda güncelleştirilmiş; dersler dil, edebiyat ve kültür bağlamında üç alan üzerinde yapılandırılmıştır. Bu alanların eşit oranlarda yer aldığı sekiz yarıyıllık ders planının ilk iki döneminde ağırlıklı olarak temel dil, edebiyat ve kültür dersleri bulunmakta, tarihsel bir perspektif oluşturulduktan ve metin inceleme araçları tanıtıldıktan sonra tematik ve kavramsal çalışmalara ve daha ileri düzeydeki özel konulara geçilmektedir. Son derece zevkli ve kapsamlı bu yolculuk süreci içinde hedefimiz sizleri çok çeşitli klasik ve çağdaş metinlerle tanıştırarak sizlere bu metinleri inceleme ve yorumlama hazzını tattırabilmektir. Bu bakımdan geniş bir yelpazede okuma yolculuğuna çıkmış olduğunuzu ve derslere aktif bir şekilde katılımınızı beklediğimizi hatırlatmak isterim. 

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü olarak burada edindiğiniz İngilizce edebiyat ve kültür gelenekleri birikimini ve dil becerilerini bireysel, kariyer ve yurtdışı eğitim deneyimlerinize rahatça aktarabileceğinize; etik değerleri evrensel değerler boyutunda sınayan, kültürlü, araştırmacı, çok yönlü düşünebilme becerilerini kazanmış, insani değerlerini içselleştirerek topluma katkılarını sürdüren bireyler olarak yetişeceğinize inanıyoruz.
Başarı dileklerimle,

Prof. Dr. Işıl BAŞ
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı